Handelspolitik

W sprawie domniemanego dyskryminującego traktowania europejskich studentów szkół wyższych w Hiszpanii 

Antonio Visicchio
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 9 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję potępia odmowę poprawienia przez organy hiszpańskie tabel równoważności ocen uzyskanych we Włoszech przez studentów chcących studiować w Hiszpanii. Składający petycję odnosi się do odpowiedzi hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, zgodnie z którą studenci, którzy uzyskali najwyższą włoską ocenę „30 e lode”, nie mogą otrzymać odpowiadającej jej hiszpańskiej oceny 10/10 „Matricula de Honor”, ponieważ rzekomo łatwiej jest uzyskać najwyższą ocenę we Włoszech niż w Hiszpanii. Zdaniem składającego petycję to podejście jest sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu studentów na europejskim obszarze szkolnictwa wyższego oraz z zasadami równości szans, równości i niedyskryminacji obywateli europejskich. W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o sprawdzenie, czy prawo UE jest naruszane, oraz o wprowadzenie wymogu stosowania tabel równoważności, które zapewniają jednolitość, obiektywność i bezstronność przy przeliczaniu ocen uzyskanych w państwie członkowskim przez europejskich studentów szkół wyższych chcących ukończyć studia w innym państwie UE.

Thank you for your support, Antonio Visicchio

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international