Handelspolitik

W sprawie domniemanego dyskryminującego traktowania europejskich studentów szkół wyższych w Hiszpanii 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję potępia odmowę poprawienia przez organy hiszpańskie tabel równoważności ocen uzyskanych we Włoszech przez studentów chcących studiować w Hiszpanii. Składający petycję odnosi się do odpowiedzi hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, zgodnie z którą studenci, którzy uzyskali najwyższą włoską ocenę „30 e lode”, nie mogą otrzymać odpowiadającej jej hiszpańskiej oceny 10/10 „Matricula de Honor”, ponieważ rzekomo łatwiej jest uzyskać najwyższą ocenę we Włoszech niż w Hiszpanii. Zdaniem składającego petycję to podejście jest sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu studentów na europejskim obszarze szkolnictwa wyższego oraz z zasadami równości szans, równości i niedyskryminacji obywateli europejskich. W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o sprawdzenie, czy prawo UE jest naruszane, oraz o wprowadzenie wymogu stosowania tabel równoważności, które zapewniają jednolitość, obiektywność i bezstronność przy przeliczaniu ocen uzyskanych w państwie członkowskim przez europejskich studentów szkół wyższych chcących ukończyć studia w innym państwie UE.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international