Handelspolitik

относно таксите за германското национално радио- и телевизионно разпръскване 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията възразява срещу системата от публични субсидии за услугите на германското национално радио и телевизионно разпръскване. Вносителят на петицията счита, че това представлява държавна помощ и може да доведе до нарушения на конкуренцията. По-специално вносителят на петицията е обезпокоен във връзка с финансирането на големи спортни събития, като например футболни турнири, и в частност световната купа. Вносителят на петицията счита, че публичният режим за радио- и телевизионно разпръскване на подобни събития и тяхното непряко финансиране води до по-високи такси за спортистите и длъжностните лица, свързани с тези събития. Той призовава институциите на ЕС да гарантират, че на Федерална република Германия ще бъде разпоредено да промени настоящия режим за националното радио- и телевизионно разпръскване, така че да не могат повече да бъдат предоставяни публични субсидии за големи спортни събития, както се твърди в петицията.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international