Handelspolitik

O poplatkoch za nemecké štátne televízne a rozhlasové vysielanie 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície namieta proti systému verejných dotácií pre financovanie služieb verejnoprávneho vysielania nemeckej televízie a rozhlasu. Predkladateľ petície je toho názoru, že to predstavuje štátnu pomoc a môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže. Predkladateľa petície konkrétne znepokojuje financovanie významných športových podujatí, ako sú futbalové turnaje, a najmä majstrovstvá sveta. Predkladateľ petície sa domnieva, že opatrenia týkajúce sa verejného vysielania týchto podujatí a ich nepriame financovanie vedú k stále vyšším poplatkom pre športovcov a verejných činiteľov spojených s týmito podujatiami. Žiada inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, aby sa Spolkovej republike Nemecko nariadila zmena súčasného verejnoprávneho systému vysielania tak, aby už neboli možné žiadne ďalšie verejné dotácie veľkých športových podujatí, ako sa tvrdí v petícii.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international