Environment

от името на „Полинис Франция“, относно въздействието на SDHI фунгицидите върху човешкото здраве и екосистемите 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 supporters 1,395 in European Union

Collection finished

1,395 supporters 1,395 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че освен полезните аспекти на SDHI фунгицидите техните съпътстващи последици са вредни за няколко други живи организми в зависимост от времето и дозата на SDHI фунгицидите, на която са изложени. Според него настоящата законодателна рамка е установена без надлежно да се вземат под внимание непрекъснато актуализиращите се научни данни и методологията за изпитване не е подходяща за измерване на сериозната опасност от фунгицидите. Вносителят на петицията изброява редица научни данни, като подчертава сериозността на опасността, породена от използването на SDHI фунгициди. Той настоятелно призовава Европейския парламент да извърши повторна оценка на въздействието на тези вещества върху човешкото здраве, екосистемите и опрашващите насекоми, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now