Environment

Namens Pollinis Frankrijk, over de gevolgen van het gebruik van SDHI-fungiciden voor de menselijke gezondheid en ecosystemen 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 1,395 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener beweert dat SDHI-fungiciden weliswaar over bepaalde gunstige eigenschappen beschikken, maar dat zij ook schadelijke gevolgen hebben voor verschillende levende organismen, naargelang de duur en de dosis van de blootstelling. Volgens hem werd bij de vaststelling van het huidige wetgevingskader geen rekening gehouden met het feit dat de wetenschap constant evolueert, en is de testmethode niet geschikt om te bepalen hoe gevaarlijk deze fungiciden zijn. Indiener verwijst naar wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat het gebruik van SDHI-fungiciden ernstig gevaar kan opleveren. Hij dringt er bij het Europees Parlement op aan de gevolgen van deze stoffen voor de menselijke gezondheid, ecosystemen en bestuivende insecten opnieuw te bekijken, wat uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now