Environment

För Pollinis France, om den påverkan som användning av SDHI-fungicider har på människors hälsa och ekosystemen 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 1,395 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hävdar att bortsett från gynnsamma aspekter har SDHI-fungicider skadliga biverkningar för flera andra levande organismer, beroende på vilken tidpunkt och för vilka doser de exponeras. Enligt honom har den nuvarande rättsliga ramen upprättats utan att man tagit vederbörlig hänsyn till ständigt uppdaterade vetenskapliga uppgifter, och testmetoden är inte lämplig för att mäta de allvarliga riskerna med fungicider. Framställaren anger en rad vetenskapliga uppgifter som belyser den grad av fara som användningen av SDHI-fungicider medför. Han uppmanar Europaparlamentet att ompröva vilka verkningar dessa ämnen har på människors hälsa, ekosystemen och pollinerande insekter, i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now