Environment

Nicolas Laarman ühenduse Pollinis France nimel SDHI-fungitsiidide kasutamise mõju kohta inimtervisele ja ökosüsteemidele 

Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 supporters 1,395 in European Union

Collection finished

1,395 supporters 1,395 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et olenemata SDHI-fungitsiidide kasulikest aspektidest on nendega kaasneval kahjul laastav mõju mitmele teisele elusorganile, sõltuvalt SDHI-fungitsiididega kokku puudutud ajast ja annustest. Tema sõnul ei võta kehtiv õigusraamistik nõuetekohaselt arvesse pidevalt ajakohastatavaid teaduslikke andmeid ning katsemetoodika ei ole asjakohane fungitsiidide tõsise ohu mõõtmiseks. Petitsiooni esitaja toob välja hulga teaduslikke andmeid, milles rõhutatakse SDHI-fungitsiidide kasutamisega seotud tõsiseid ohte. Ta nõuab, et Euroopa Parlament hindaks uuesti nende ainete mõju inimtervisele, ökosüsteemidele ja tolmeldavatele putukatele, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now