Environment

Pollinis France järjestön puolesta, SDHI-fungisidien käytön vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ekosysteemeihin 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 1,395 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että SDHI-fungisideillä on hyödyllisten ominaisuuksiensa lisäksi myös haitallisia oheisvaikutuksia muihin eläviin organismeihin riippuen siitä, kuinka kauan ja minkä verran ne ovat altistuneet SDHI-fungisideille. Vetoomuksen esittäjän mukaan nykyinen lainsäädäntökehys on säädetty ottamatta asianmukaisella tavalla huomioon jatkuvasti päivittyvää tieteellistä tietämystä, ja testimenetelmät eivät sovellu fungisidien aiheuttaman vakavan vaaran mittaamiseen. Vetoomuksen esittäjä luettelee erilaisia tieteellisiä tietoja, joissa korostetaan SDHI-fungisidien käytön aiheuttaman vaaran vakavuutta. Hän kiirehtii Euroopan parlamenttia arvioimaan uudelleen näiden aineiden vaikutukset ihmisten terveyteen, ekosysteemeihin ja hyönteisten pölyttämiseen, kuten on säädetty kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now