Environment

F'isem Pollinis France dwar l-impatt tal-użu ta' fungiċidi SDHI fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ekosistemi 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 supporters 1,395 in European Union
Collection finished
1,395 supporters 1,395 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant jallega li, minbarra l-aspetti ta' benefiċċju tal-fungiċidi SDHI, l-effetti kollaterali tagħhom huma ta' ħsara għal diversi organiżmi ħajjin oħra, skont iż-żmien u d-dożi tal-esponiment tagħhom għall-fungiċidi SDHI. Skontu, il-qafas leġiżlattiv attwali ġie stabbilit mingħajr ma tqieset kif xieraq id-data xjentifika aġġornata b'mod kostanti, u l-metodoloġija tal-ittestjar mhijiex xierqa biex tkejjel il-periklu serju tal-fungiċidi. Il-petizzjonant jelenka serje ta' data xjentifika, li tissottolinja s-serjetà tal-perikolu li jinħoloq mill-użu tal-fungiċidi SDHI. Huwa jħeġġeġ lill-Parlament Ewropew biex jevalwa mill-ġdid l-impatt ta' dawn is-sustanzi fuq is-saħħa tal-bniedem, l-ekosistemi u l-insetti dakkara, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now