Umwelt

Jménem nevládní organizace Pollinis France ohledně dopadu používání SDHI fungicidů na lidské zdraví a ekosystémy 

POLLINIS France
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.395 Supporters 1.395 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Time remaining 12 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel uvádí, že kromě přínosů mají SDHI fungicidy vedlejší účinky, které mohou být pro řadu žijících organismů zhoubné v závislosti na době jejich vystavení této látce a také na jejím dávkování. Tvrdí, že současný legislativní rámec byl zaveden, aniž by se braly v úvahu průběžně aktualizované vědecké údaje, a že testovací metodika není pro měření závažného nebezpečí fungicidů vhodná. Předkladatel uvádí výčet souborů vědeckých údajů a upozorňuje na závažné nebezpečí, které může vzniknout v důsledku používání SDHI fungicidů. Naléhavě žádá Evropský parlament, aby znovu posoudil dopad těchto látek na lidské zdraví, ekosystémy a opylující hmyz, jak stanoví nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Thank you for your support, POLLINIS France

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international