Environment

Jménem nevládní organizace Pollinis France ohledně dopadu používání SDHI fungicidů na lidské zdraví a ekosystémy 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 1,395 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel uvádí, že kromě přínosů mají SDHI fungicidy vedlejší účinky, které mohou být pro řadu žijících organismů zhoubné v závislosti na době jejich vystavení této látce a také na jejím dávkování. Tvrdí, že současný legislativní rámec byl zaveden, aniž by se braly v úvahu průběžně aktualizované vědecké údaje, a že testovací metodika není pro měření závažného nebezpečí fungicidů vhodná. Předkladatel uvádí výčet souborů vědeckých údajů a upozorňuje na závažné nebezpečí, které může vzniknout v důsledku používání SDHI fungicidů. Naléhavě žádá Evropský parlament, aby znovu posoudil dopad těchto látek na lidské zdraví, ekosystémy a opylující hmyz, jak stanoví nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now