Environment

På vegne af Pollinis France, om virkningen af SDHI-fungicider på menneskers sundhed og økosystemerne 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 1,395 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren hævder, at SDHI-fungicider, bortset fra fordelagtige aspekter, har skadelige bivirkninger på adskillige andre levende organismer, alt efter hvilken mængde tid og dosis de udsættes for. Ifølge ham er den aktuelle rammelovgivning blevet fastsat uden behørig hensynstagen til konstant opdaterede videnskabelige data, og analysemetoden er ikke egnet til at måle den alvorlige risiko ved fungiciderne. Andrageren opremser en række videnskabelige data, der understreger den grad af fare, som brugen af SDHI-fungicider fremkalder. Han anmoder indtrængende Europa-Parlamentet om at genvurdere virkningen af disse stoffer på menneskers sundhed, økosystemerne og bestøvende insekter, som fastlagt i forordning (EF) 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now