Environment

V mene Pollinis France, o vplyve používania fungicídov SDHI na ľudské zdravie a ekosystémy 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 supporters 1,395 in European Union

Collection finished

1,395 supporters 1,395 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície tvrdí, že okrem prínosných aspektov fungicídov SDHI majú nepriaznivé vedľajšie účinky na viacero iných živých organizmov, a to v závislosti od času a dávok ich vystaveniu pôsobenia fungicídov SDHI. Nazdáva sa, že súčasný legislatívny rámec bol vytvorený bez toho, aby sa riadne zohľadnili neustále aktualizované vedecké údaje, a testovacia metóda nie je vhodná na meranie vážneho nebezpečenstva fungicídov. Predkladateľ petície uvádza rad vedeckých údajov, ktoré poukazujú na závažnosť nebezpečenstva spôsobeného používaním fungicídov SDHI. Naliehavo vyzýva Európsky parlament, aby prehodnotil vplyv týchto látok na ľudské zdravie, ekosystémy a opeľujúci hmyz, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now