Environment

W imieniu Pollinis France, w sprawie wpływu stosowania fungicydów SDHI na zdrowie ludzi i na ekosystemy 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,395 1,395 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję twierdzi, że fungicydy SDHI, poza korzystnym działaniem, mają również skutki uboczne, które są szkodliwe dla kilku innych żywych organizmów w zależności od dawki i czasu ich ekspozycji na fungicydy SDHI. Jego zdaniem obecne ramy prawne zostały ustanowione bez należytego uwzględnienia stale aktualizowanych danych naukowych, a metodologia testów nie jest właściwa do pomiaru poważnego zagrożenia stwarzanego przez fungicydy. Składający petycję wymienia szereg danych naukowych, podkreślając wagę zagrożenia spowodowanego stosowaniem fungicydów SDHI. Wzywa on Parlament Europejski do dokonania ponownej oceny wpływu tych substancji na zdrowie ludzi, ekosystemy i owady zapylające, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now