Umwelt

W imieniu Pollinis France, w sprawie wpływu stosowania fungicydów SDHI na zdrowie ludzi i na ekosystemy 

POLLINIS France
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.395 Supporters 1.395 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched November 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję twierdzi, że fungicydy SDHI, poza korzystnym działaniem, mają również skutki uboczne, które są szkodliwe dla kilku innych żywych organizmów w zależności od dawki i czasu ich ekspozycji na fungicydy SDHI. Jego zdaniem obecne ramy prawne zostały ustanowione bez należytego uwzględnienia stale aktualizowanych danych naukowych, a metodologia testów nie jest właściwa do pomiaru poważnego zagrożenia stwarzanego przez fungicydy. Składający petycję wymienia szereg danych naukowych, podkreślając wagę zagrożenia spowodowanego stosowaniem fungicydów SDHI. Wzywa on Parlament Europejski do dokonania ponownej oceny wpływu tych substancji na zdrowie ludzi, ekosystemy i owady zapylające, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Thank you for your support, POLLINIS France

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international