Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy

Thomas EITZENBERGER
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vyzývame Európsku komisiu, aby posilnila opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy v súlade s limitom oteplenia 1,5 °C. Ide o ambicióznejšie ciele v oblasti klímy a finančnú podporu na opatrenia v oblasti klímy. EÚ musí upraviť svoje ciele (vnútroštátne stanovené príspevky) v rámci Parížskej dohody tak, aby sa do roku 2030 emisie skleníkových plynov znížili o 80 % a aby sa do roku 2035 dosiahla nulová bilancia emisií skleníkových plynov, a zodpovedajúcim spôsobom upraviť európske právne predpisy v oblasti klímy. Musí sa zaviesť mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ. Nepodpíše sa žiadna zmluva o voľnom obchode s partnerskými krajinami, ktoré sa podľa monitoru opatrení v oblasti klímy (Climate Action Tracker) nedržia limitu oteplenia 1,5 °C. EÚ vytvorí bezplatné vzdelávacie materiály pre učebné osnovy všetkých členských štátov o účinkoch zmeny klímy.

Thank you for your support, Thomas EITZENBERGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now