Действия във връзка с извънредната ситуация в областта на климата

Thomas EITZENBERGER
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Призоваваме Европейската комисия да засили действията във връзка с извънредната ситуация в областта на климата предвид ограничението на глобалното затопляне от 1,5°С. Това означава да бъдат поставени по-амбициозни цели по отношение на климата и да бъде увеличена финансовата подкрепа за действия за борба с изменението на климата. ЕС трябва да промени целите си (НОП) съгласно Парижкото споразумение така, че да се постигне намаление с 80 % на емисиите на парникови газове до 2030 г. и тези емисии да се премахнат изцяло до 2035 г., както и да измени европейското законодателство в областта на климата в съответствие с това. Трябва да бъде въведена корекция на въглеродните емисии на границите на ЕС. Не трябва да се подписват договори за свободна търговия с партньорски държави, които според Climate Action Tracker не следват траектория, съвместима със съблюдаването на ограничението на глобалното затопляне от 1,5°С. ЕС трябва да създаде безплатни образователни материали за учебните програми на всички държави членки относно последиците от изменението на климата.

Thank you for your support, Thomas EITZENBERGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now