Åtgärder mot klimatkrisen

Thomas EITZENBERGER
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att stärka sina insatser mot klimatkrisen i linje med uppvärmningsgränsen på 1,5 grad. Detta innebär mer ambitiösa klimatmål och ekonomiskt stöd till klimatinsatser. EU ska anpassa sina mål (nationellt fastställda bidrag) enligt Parisavtalet till en minskning av växthusgasutsläppen med 80 % fram till 2030, nå koldioxidneutralitet senast 2035 och anpassa den europeiska klimatlagstiftningen i enlighet med detta. En koldioxidjustering vid gränserna ska genomföras i EU. Inga frihandelsavtal ska undertecknas med partnerländer som enligt Climate Action Tracker inte respekterar målet om 1,5 grad. EU ska ta fram gratis läromedel om klimatförändringens konsekvenser för alla medlemsländer.

Thank you for your support, Thomas EITZENBERGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now