Pakiliste kliimaprobleemide lahendamine

Thomas EITZENBERGER
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Me kutsume Euroopa Komisjoni üles tugevdama tegevust pakiliste kliimaprobleemide lahendamiseks, et kliima soojenemine ei ületaks 1,5 °C. Selleks tuleb seada ambitsioonikamad kliimaeesmärgid ja kliimameetmeid rahaliselt toetada. ELil tuleb täpsustada Pariisi kokkuleppe kohaseid eesmärke (riiklikult kindlaksmääratud panust), et 2030. aastaks vähendataks kasvuhoonegaaside heitkogust 80% võrra ja 2035. aastaks saavutataks CO2-neutraalsus, ning sellest lähtudes muuta Euroopa kliimaalaseid õigusakte. Rakendada tuleb ELi mehhanism, millega korrigeeritakse imporditavate kaupadega seotud süsinikdioksiidiheite maksustamist. Vabakaubanduslepingut ei tohiks sõlmida ühegi partnerriigiga, kes ei kavatse täita kliimameetmete programmi „Climate Action Tracker“, et piirata kliima soojenemist 1,5 °C. ELil tuleks koostada tasuta õppematerjalid kliimamuutuste mõju kohta, mida liikmesriigid saaksid kasutada oma õppekavades.

Thank you for your support, Thomas EITZENBERGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now