Pasākumi klimata ārkārtas situācijas jomā

Thomas EITZENBERGER
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Mēs aicinām Eiropas Komisiju stiprināt rīcību saistībā ar ārkārtas situāciju klimata jomā atbilstoši 1,5°C temperatūras pieauguma robežai. Tādēļ ir vajadzīgi vērienīgāki klimata mērķi un finansiāls atbalsts klimata politikai. ES ir jāpielāgo savi mērķi (NND) atbilstīgi Parīzes nolīgumam – līdz 2030. gadam jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80 %, lai līdz 2035. gadam neto emisijas būtu nulle, un attiecīgi jāpielāgo Eiropas tiesību akti klimata jomā. Jāīsteno ES oglekļa cenas pielāgošana uz robežas. Tā nedrīkst parakstīt brīvās tirdzniecības līgumu ar partnervalstīm, kuras nevirzās uz noteikto 1,5°C robežu atbilstīgi klimata darbību izsekotājam (Climate Action Tracker). ES ir jāizstrādā visu dalībvalstu mācību programmām paredzēti bezmaksas izglītojoši materiāli par klimata pārmaiņu ietekmi.

Thank you for your support, Thomas EITZENBERGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now