Gníomhartha maidir leis an Éigeandáil Aeráide

Thomas EITZENBERGER
Petition is directed to
Europäische Komission
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach an gníomhú i leith na héigeandála aeráide a neartú chun go mbeifear ag teacht leis an teorainn téimh 1.5°. Is é a chiallaíonn sin go bhfuil spriocanna aeráide níos uaillmhianaí de dhíth chomh maith le tacaíocht airgeadais don ghníomhú ar son na haeráide. Déanfaidh an tAontas Eorpach a spriocanna faoi Chomhaontú Pháras a choigeartú go laghdú 80% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030, chun go mbeifear neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2035, agus déanfar an reachtaíocht aeráide a choigeartú dá réir sin. Cuirfear Coigeartú Carbóin Teorann i bhfeidhm san Aontas. Ní shíneofar aon chonradh saorthrádála le tíortha comhpháirtíochta nach dtabharfaidh faoi chonair chomhoiriúnach chun teorainn 1.5° a bhaint amach, de réir an Climate Action Tracker. Cruthóidh an tAontas Eorpach ábhair oideachais saor in aisce do churaclaim na mBallstát uile faoi éifeachtaí an athraithe aeráide.

Thank you for your support, Thomas EITZENBERGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now