Działania w obliczu kryzysu klimatycznego

Thomas EITZENBERGER
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Wzywamy Komisję Europejską do intensyfikacji działań w obliczu kryzysu klimatycznego zgodnie z założeniem ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C. Oznacza to bardziej ambitne cele klimatyczne i wsparcie finansowe dla działań w dziedzinie klimatu. UE powinna dostosować swoje cele (ustalony na poziomie krajowym wkład) określone w porozumieniu paryskim do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 80 proc., tak aby do 2035 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, a także powinna odpowiednio dostosować europejskie prawodawstwo w dziedzinie klimatu. Należy wprowadzić unijny podatek korygujący od emisji dwutlenku węgla pobierany na granicach. Nie należy zawierać żadnych umów o wolnym handlu z krajami partnerskimi, które nie stosują się do ścieżki zgodnej z 1,5° według analizy Climate Action Tracker. UE powinna wydawać bezpłatne materiały edukacyjne o skutkach zmiany klimatu uzupełniające programy nauczania wszystkich państw członkowskich.

Thank you for your support, Thomas EITZENBERGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now