Opatření řešící klimatickou krizi

Thomas EITZENBERGER
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vyzýváme Evropskou komisi, aby posílila opatření řešící klimatickou krizi, jejichž pomocí bude dodržen limit růstu teploty na úrovni 1,5°. To znamená ambicióznější cíle v oblasti klimatu a finanční podporu opatření v této oblasti. EU přizpůsobí své cíle (vnitrostátně stanovené příspěvky) podle Pařížské dohody tak, aby se emise skleníkových plynů snížily do roku 2030 o 80 % a aby bylo do roku 2035 dosaženo nulové bilance těchto emisí, a aby odpovídajícím způsobem upravila evropské právní předpisy v oblasti klimatu. V EU se zavede pohraniční mechanismus kompenzačních opatření v souvislosti s uhlíkem. Nesmí být podepsána žádná smlouva o volném obchodu s partnerskými zeměmi, které se nebudou řídit opatřeními směřujícími k dodržení limitu 1,5° podle monitoru pro opatření v oblasti klimatu (Climate Action Tracker). EU vytvoří bezplatné vzdělávací materiály o dopadech změny klimatu pro učební osnovy všech členských států.

Thank you for your support, Thomas EITZENBERGER

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now