Gesundheit

Om tillämpningen av förordning (EG) nr 833/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU 

Elena Blanco Fuente
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 Supporters 30 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar över att hon, på grund av förordning (EG) nr 833/2004, från och med maj 2020 kommer att vara skyldig att betala sociala avgifter i det land där hon bedriver yrkesverksamhet (Portugal), trots att hon deklarerar sina skatter och är anställd i Spanien, eftersom hon är en nationell offentliganställd som flyttat inom ramen för frivillig rörlighet. Hon uppger att detta på ett allvarligt sätt kommer att skada hennes liv och livet för alla anställda som påverkas av denna förordning. Hon anser att det kommer att leda till en betydande minskning av hennes nettolön, pension och sociala förmåner, med tanke på att villkoren för social trygghet i Portugal inte är likadana som de är i Spanien. Vidare kommer det även att ändra deras förvärvade rättigheter, t.ex. genom att de inte kommer att kunna få behandling om de läggs in på sjukhus eller blir allvarligt sjuka i sitt ursprungsland. Hon anser att förordningen inte bör tillämpas retroaktivt eller, åtminstone, att skattebetalarna bör få välja var de betalar sociala avgifter så att de kan behålla det alternativ som är mest förmånligt.

Thank you for your support, Elena Blanco Fuente

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international