Gesundheit

W sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 833/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE 

Elena Blanco Fuente
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 Supporters 30 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję skarży się, że od maja 2020 r., ze względu na rozporządzenie (WE) nr 833/2004, będzie zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, w którym prowadzi działalność zawodową (Portugalia), mimo że krajem, w którym deklaruje ona podatki i w którym została zatrudniona, jest Hiszpania, ponieważ składająca petycję jest urzędnikiem państwowym przemieszczającym się w ramach dobrowolnej mobilności. Stwierdza, że będzie to miało poważny niekorzystny wpływ na jej życie oraz życie wszystkich pracowników, których dotyczy wspomniane rozporządzenie. Uważa, że spowoduje to znaczny spadek jej wynagrodzenia netto, emerytur i świadczeń socjalnych, biorąc pod uwagę, że warunki zabezpieczenia społecznego w Portugalii nie są takie same jak w Hiszpanii. Co więcej, zmieni to również prawa nabyte, np. spowoduje niemożność uzyskania leczenia w przypadku hospitalizacji lub poważnej choroby w kraju pochodzenia. Uważa ona, że rozporządzenia nie należy stosować z mocą wsteczną, a w każdym razie podatnicy powinni mieć możliwość wyboru miejsca płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, tak aby mogli zachować tę opcję, która jest najbardziej korzystna.

Thank you for your support, Elena Blanco Fuente

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international