Gesundheit

Dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 833/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali fl-UE 

Elena Blanco Fuente
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 Supporters 30 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanta tilmenta li, minn Mejju 2020, minħabba r-Regolament (KE) Nru 833/2004, hija se tkun obbligata tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż fejn twettaq l-attività professjonali tagħha (il-Portugall), minkejja l-fatt li l-pajjiż li fih hija tiddikjara t-taxxi tagħha u li fih hija ġiet imqabbda huwa Spanja, peress li hija uffiċjal pubbliku trasferita fil-qafas tal-mobilità volontarja. Hija tgħid li dan se jagħmel ħsara serja lil ħajjitha u lill-ħajja tal-persunal kollu affettwat minn dan ir-Regolament. Hija temmen li dan se jirriżulta fi tnaqqis konsiderevoli fis-salarju nett tagħha, fil-pensjonijiet u fil-benefiċċji soċjali, minħabba li l-kundizzjonijiet tas-sigurtà soċjali fil-Portugall mhumiex l-istess bħal fi Spanja. Barra minn hekk, dan se tbiddel ukoll id-drittijiet miksuba tagħhom, bħal pereżempju li ma jkunux jistgħu jirċievu trattament jekk jiġu rikoverati l-isptar jew jekk ikunu morda serjament fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Hija tal-fehma li r-Regolament m'għandux jiġi applikat retroattivament jew, fi kwalunkwe każ, il-kontribwenti għandhom ikunu jistgħu jagħżlu fejn iħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali sabiex ikunu jistgħu jżommu l-għażla l-aktar ta' benefiċċju.

Thank you for your support, Elena Blanco Fuente

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international