Gesundheit

O uplatňovaní nariadenia (ES) č. 833/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ 

Elena Blanco Fuente
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 Supporters 30 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície sa sťažuje, že od mája 2020 bude v dôsledku nariadenia (ES) č. 833/2004 povinná platiť príspevky na sociálne zabezpečenie v krajine, v ktorej vykonáva svoju profesionálnu činnosť (t. j. v Portugalsku), hoci krajinou, v ktorej podáva daňové priznanie a v ktorej bola prijatá do práce, je Španielsko. Je totiž štátnou zamestnankyňou, ktorá bola presunutá v rámci dobrovoľnej mobility. Uvádza, že to vážne negatívne ovplyvní jej život, ako aj život všetkých zamestnancov, ktorých sa toto nariadenie týka. Domnieva sa, že to spôsobí značný pokles jej čistej mzdy, dôchodku a sociálnych dávok, keďže podmienky sociálneho zabezpečenia v Portugalsku nie sú rovnaké ako v Španielsku. Okrem toho sa tým zmenia aj nadobudnuté práva týchto pracovníkov, napríklad nebudú môcť byť ošetrení, ak budú hospitalizovaní alebo ak ťažko ochorejú v krajine pôvodu. Zastáva názor, že toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať so spätnou účinnosťou a daňovníci by v každom prípade mali mať možnosť zvoliť si, kde budú platiť príspevky na sociálne zabezpečenie, aby si mohli vybrať možnosť, ktorá je pre nich najvýhodnejšia.

Thank you for your support, Elena Blanco Fuente

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international