Gesundheit

относно прилагането на Регламент (ЕО) № 833/2004 за координация на системите за социална сигурност в ЕС 

Elena Blanco Fuente
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 Supporters 30 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се оплаква, че от май 2020 г., поради Регламент (ЕО) № 833/2004, тя ще бъде задължена да плаща вноски за социално осигуряване в държавата, в която извършва професионалната си дейност (Португалия), въпреки факта, че държавата, в която тя декларира данъците си и в която е била наета на работа, е Испания. Вносителката на петицията е национална държавна служителка, която се е преместила в рамките на доброволна мобилност. Тя твърди, че това сериозно ще навреди на живота ѝ и на живота на всички работещи, засегнати от този регламент. Тя счита, че това ще доведе до значително намаляване на нейната нетна заплата, пенсии и социални ползи, като се има предвид, че условията на социално осигуряване в Португалия не са същите като в Испания. Също така това ще промени техните придобити права – например няма да могат да получат лечение, ако са хоспитализирани или сериозно болни в своята държава на произход. Тя счита, че регламентът не следва да се прилага със задна дата или че при всяко положение данъкоплатците следва да могат да избират къде да плащат вноски за социално осигуряване, за да могат да запазят най-благоприятния за себе си вариант.

Thank you for your support, Elena Blanco Fuente

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international