Gesundheit

Om anvendelsen af forordning (EF) nr. 833/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger i EU 

Elena Blanco Fuente
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 Supporters 30 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over, at hun fra maj 2020 på grund af forordning (EF) nr. 833/2004 vil være forpligtet til at betale socialsikringsbidrag i det land, hvor hun udøver sin erhvervsmæssige virksomhed (Portugal), selv om det land, hvor hun opgiver sine skatter, og hvor hun er ansat, er Spanien, da hun er en national embedsmand, der er blevet flyttet inden for rammerne af frivillig mobilitet. Hun anfører, at dette vil være til alvorlig skade for hende og alle de medarbejdere, der er berørt af denne forordning. Hun mener, at det vil føre til et betydeligt fald i hendes nettoløn, pensioner og sociale ydelser, da betingelserne for social sikring i Portugal ikke er de samme som i Spanien. Det vil oven i købet også ændre deres velerhvervede rettigheder, idet de f.eks. ikke vil kunne modtage behandling, hvis de bliver hospitalsindlagt eller alvorligt syge i deres oprindelsesland. Hun er af den opfattelse, at forordningen ikke bør anvendes med tilbagevirkende kraft, eller at skatteyderne under alle omstændigheder bør have mulighed for at vælge, hvor de betaler socialsikringsbidrag, så de kan bevare den mest fordelagtige løsning.

Thank you for your support, Elena Blanco Fuente

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international