Gesundheit

Over de toepassing van Verordening (EG) nr. 833/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 

Elena Blanco Fuente
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 Supporters 30 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indienster beklaagt zich erover dat zij, dankzij Verordening (EG) nr. 883/2004, met ingang van mei 2020 socialezekerheidsbijdragen zal moeten gaan betalen in het land waar ze haar beroepsactiviteiten uitvoert – Portugal – hoewel ze belasting betaalt in Spanje en ook in dat land is aangenomen, omdat ze een nationale ambtenaar is die elders wordt ingezet op grond van vrijwillige mobiliteit. Indienster beweert dat de gevolgen voor haar en alle andere werknemers waarop deze verordening van toepassing is, niet te overzien zijn. Ze denkt dat haar nettosalaris, pensioen en sociale uitkeringen lager zullen uitvallen, omdat de socialezekerheidvoorwaarden in Portugal verschillen van die in Spanje. Bovendien blijft het niet zonder gevolgen voor hun verworven rechten, zoals het recht om in geval van ziekenhuisopname of ernstige ziekte in het land van herkomst te worden behandeld. Indienster is van mening dat de verordening niet met terugwerkende kracht mag worden toegepast of dat belastingbetalers in ieder geval de kans moeten krijgen om zelf te bepalen waar zij hun socialezekerheidsbijdragen betalen, zodat ze voor de gunstigste optie kunnen kiezen.

Thank you for your support, Elena Blanco Fuente

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international