Umwelt

Om att EU behöver förbjuda import av kött och sojabönor från Brasilien  

Koben Sprengers
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren påpekar att EU och Finland överväger att förbjuda försäljning av köttprodukter från Brasilien på grund av de okontrollerade bränderna i Amazonas regnskog, där jordbruksföretag sätter små delar av regnskogen i brand för att frigöra mark för boskapsuppfödning och sojaodling. Framställaren efterlyser massivt stöd för detta beslut. Framställaren uttrycker sin oro över den bekymmersamma situationen i Amazonas regnskog, som beror på människan. Framställaren klagar över att den brasilianska regeringen även har avvecklat åtskilliga återskogningsprojekt och miljöprogram. På så sätt visar den sin ovilja att vidta några åtgärder mot avskogning.

Thank you for your support, Koben Sprengers

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international