Gesundheit

For “Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, om “San José/Valdeflórez”, som er et mineprojekt til udvinding af lithium i bjergområdet Cáceres (Spanien) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren hævder, at projektet "San José/Valdeflórez", der har til formål at udvinde lithium fra en åben mine, og som en australsk virksomhed ønsker at iværksætte, truer indbyggerne i byen Cáceres og i kommunen Sierra de Fuentes. Junta de Extremaduras generaldirektorat for industri, energi og miner behandler eller har behandlet en række procedurer for minedriftsrettigheder i forbindelse med dette projekt. Andrageren mener, at der er sket flere overtrædelser af EU-lovgivningen, navnlig af:– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF – erklæring af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EØS-relevant tekst), med relation til Rådets direktiv 92/43/EF af 1992. maj 21 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2019 om beskyttelse af vilde fugle.– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international