Gesundheit

For “Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, om “San José/Valdeflórez”, som er et mineprojekt til udvinding af lithium i bjergområdet Cáceres (Spanien) 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren hævder, at projektet "San José/Valdeflórez", der har til formål at udvinde lithium fra en åben mine, og som en australsk virksomhed ønsker at iværksætte, truer indbyggerne i byen Cáceres og i kommunen Sierra de Fuentes. Junta de Extremaduras generaldirektorat for industri, energi og miner behandler eller har behandlet en række procedurer for minedriftsrettigheder i forbindelse med dette projekt. Andrageren mener, at der er sket flere overtrædelser af EU-lovgivningen, navnlig af:– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF – erklæring af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EØS-relevant tekst), med relation til Rådets direktiv 92/43/EF af 1992. maj 21 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2019 om beskyttelse af vilde fugle.– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international