Gesundheit

Namens de “Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, over het San José Valdeflórez-project voor de ontginning van lithium in de bergen van Cáceres (Spanje) 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 8 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indiener meent dat de inwoners van de stad Cáceres en de gemeente Sierra de Fuentes gevaar lopen vanwege de bovengrondse lithiummijn San José Valdeflórez, die een Australische onderneming voornemens is te openen. Het directoraat-generaal Industrie, Energie en Mijnbouw van de regering van de autonome regio Extremadura werkt momenteel aan een reeks procedures inzake mijnbouwrechten of heeft deze reeds verwerkt. Indiener meent dat inbreuk is gemaakt op de wetgeving van de Europese Unie, en in het bijzonder op:– Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad;– Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn 2004/35/EG – Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;– Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, en Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, betreffende de beoordeling van de gevolgen van bepaalde openbare en particuliere projecten voor het milieu, in verband met Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, alsook met Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand;– Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international