Gesundheit

Dėl Kasereso kalnuose (Ispanija) vykdomo ličio kasybos projekto „San José/Valdeflórez“

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas teigia, kad Australijos bendrovės projektas „San José/Valdeflórez“, pagal kurį ketinama atidaryti atviras ličio kasyklas, kelia grėsmę Kasereso miesto ir Siera de Fuentes savivaldybės gyventojams. Kalbant apie šį projektą, regioninės Estremadūros vyriausybės (isp. Junta de Extremadura) Pramonės, energetikos ir kasyklų generalinis direktoratas atlieka arba atliko kelias su kasybos teisėmis susijusias procedūras. Peticijos pateikėjas mano, kad buvo pažeisti Europos Sąjungos teisės aktai, visų pirma:– 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką, panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB.– 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB – Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas.– 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo ir 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (tekstas svarbus EEE), susijusi su tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimu, atsižvelgiant į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos.– 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international