Gesundheit

U ime udruge „Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, o projektu rudarenja litija „San José / Valdeflórez” na planini kod grada Caceres (Španjolska) 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositelj predstavke tvrdi da stanovnicima grada Cáceres i općine Sierra de Fuentes prijeti opasnost od projekta rudnika litija s otvorenim kopom „San José / Valdeflórez” koji želi otvoriti australsko poduzeće. Pred Glavnom upravom za industriju, energiju i rudnike regionalne vlade autonomne zajednice Extremadure u tijeku je ili je okončan niz postupaka o pravima na rudarenje povezanih s tim projektom. Podnositelj predstavke smatra da je došlo do povrede zakonodavstva Europske unije, točnije:– Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ.– Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ – Izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.– Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš i Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (tekst značajan za EGP) u vezi s Direktivom Vijeća 92/43/EZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore te Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica.– Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international