Gesundheit

W imieniu „Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, w sprawie projektu wydobycia litu „San José/Valfladeórez” w górach Caceres (Hiszpania) 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję twierdzi, że w mieście Cáceres i gminie Sierra de Fuentes obywateli czują się zagrożeni projektem budowy odkrywkowej kopalni litu “San José/Valdeflórez”, którą chce otworzyć firma z Australii. W odniesieniu do tego projektu Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu, Energii i Kopalń autonomii Extremadura przeprowadziła lub prowadzi obecnie szereg procedur dotyczących praw górniczych. Składający petycję uważa, że doszło do naruszenia przepisów Unii Europejskiej, w szczególności:– dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG;– dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE – oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst mający znaczenie dla EOG) w odniesieniu do oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, w związku z dyrektywą Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r., w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;– dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international