Gesundheit

Par litija ieguves projektu “San José / Valdeflórez” Kaseresas kalnā (Spānija) 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 8 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kaseresas pilsētas un Sjerra de Fuentes pašvaldības teritorijas iedzīvotājus apdraud atklāta veida litija raktuvju projekts “San José / Valdeflórez”, ko vēlas atvērt kāds Austrālijas uzņēmums. Saistībā ar šo projektu Estremaduras autonomā apgabala pašvaldības Junta de Extremadura Rūpniecības, enerģētikas un kalnrūpniecības ģenerāldirektorāts apstrādā vai ir apstrādājis vairākas ieguves tiesību piešķiršanas procedūras. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti, jo īpaši:– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu.– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/21/EK (2006. gada 15. marts) par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK – Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarācija.– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, dokuments attiecas uz EEZ, attiecībā uz dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, saistībā ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību.– Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international