Gesundheit

în numele „Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres”, privind un proiect minier de litiu, „San José/Valdeflórez”, în muntele din Cáceres (Spania) 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petiționarul susține că în orașul Cáceres, precum și în municipalitatea Sierra de Fuentes, cetățenii sunt amenințați de proiectul unei mine de litiu în carieră „San José / Valdeflórez” pe care vrea să o deschidă o companie australiană. În legătură cu acest proiect, o serie de proceduri privind drepturile de exploatare sunt sau au fost în curs de procesare de către Direcția Generală Industrie, Energie și Mine a Junta de Extremadura. Petiționarul consideră că a fost încălcată legislația Uniunii Europene, mai exact:– Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului.– Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE – Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei.– Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului și Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului Text cu relevanță pentru SEE privind evaluarea impactului anumitor proiecte de natură publică și privată asupra mediului, în legătură cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și cu Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice.– Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru pentru o politică comunitară în domeniul apei.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international