Gesundheit

Ki jo v imenu združenja Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres vlaga A. T. C. R., državljan Španije 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije trdi, da so prebivalci mesta Cáceres in občine Sierra de Fuentes ogroženi zaradi projekta odprtega kopa litija „San José/Valdeflórez“, ki ga želi odpreti avstralsko podjetje. V zvezi s tem projektom generalni direktorat za industrijo, energetiko in rudnike Junta de Extremadura obravnava ali je obravnaval več postopkov v zvezi z rudarskimi pravicami. Vlagatelj peticije meni, da je bila kršena zakonodaja Evropske unije, in sicer:– Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS;– Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES – Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;– Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje in Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (besedilo velja za EGP) v povezavi z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in z Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic;– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international