Gesundheit

Za Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres ve věci projektu těžby lithia s názvem „San José/Valdeflaórez“ v horách ve španělské provincii Cáceres 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice tvrdí, že ve městě Cáceres a obci Sierra de Fuentes jsou občané ohroženi projektem otevření lithiového dolu San José / Valdeflórez, který chce otevřít australská společnost. Generální ředitelství pro průmysl, energetiku a doly vlády Extremadury zpracovalo nebo zpracovává v souvislosti s tímto projektem řadu postupů týkajících se těžebních práv. Předkladatel petice se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů Evropské unie, konkrétně:– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS,– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES – prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise,– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, text s významem pro EHP, pokud jde o hodnocení dopadu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, v souvislosti se směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků,– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international