Gesundheit

Za Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres ve věci projektu těžby lithia s názvem „San José/Valdeflaórez“ v horách ve španělské provincii Cáceres 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining >3 Months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice tvrdí, že ve městě Cáceres a obci Sierra de Fuentes jsou občané ohroženi projektem otevření lithiového dolu San José / Valdeflórez, který chce otevřít australská společnost. Generální ředitelství pro průmysl, energetiku a doly vlády Extremadury zpracovalo nebo zpracovává v souvislosti s tímto projektem řadu postupů týkajících se těžebních práv. Předkladatel petice se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů Evropské unie, konkrétně:– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS,– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES – prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise,– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, text s významem pro EHP, pokud jde o hodnocení dopadu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, v souvislosti se směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků,– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international