Gesundheit

”Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres” -järjestön puolesta, ”San José / Valdeflórez” -nimisestä litiumin louhintahankkeesta vuoristossa Espanjan Cáceresissa 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Cáceresin kaupungin ja Sierra de Fuentesin kunnan asukkaita uhkaa hanke, jossa australialainen yritys haluaa avata litiumia tuottavan avolouhoksen. Tähän hankkeeseen liittyen Junta de Extremaduran teollisuus-, energia- ja kaivosasioiden pääosasto käsittelee tai on käsitellyt useita kaivosoikeuksia koskevia menettelyjä. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että asiassa on rikottu Euroopan unionin lainsäädäntöä, erityisesti seuraavia:– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta.– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta – Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistus.– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13. joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), joka koskee tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia, liittyen luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annettuun neuvoston direktiiviin 92/43/EY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30. marraskuuta 2009 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/147/EY.– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international