Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě

Manuela RIPA
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Hmyz potřebujeme pro zachování našich ekosystémů a pro zabezpečení potravin. Komise musí přijmout právní předpisy s cílem zachovat a zlepšit stanoviště pro hmyz jakožto ukazatele nepoškozeného životního prostředí. V zájmu prokazatelného zlepšení přirozeného základu života vyzýváme ke stanovení povinných cílů: - zařadit podporu biologické rozmanitosti mezi obecné cíle SZP; - výrazně snížit používání pesticidů, bez výjimky zakázat škodlivé pesticidy a reformovat kritéria způsobilosti; - podporovat strukturální rozmanitost zemědělské krajiny; - účinně omezovat množství živin (např. Natura 2000); - účinně zřizovat chráněné oblasti (např. rámcová směrnice o vodě); - zintenzivnit výzkum a monitorování a zlepšit vzdělávání.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now