Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа

Manuela RIPA
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Нуждаем се от насекоми за нашите екосистеми и за да гарантираме продоволствената сигурност. Комисията трябва да приеме законодателство за поддържане и подобряване на местообитанията за насекомите като показатели за непокътната околна среда. За да се подобри осезаемо естествената основа за живот, призоваваме за задължителни цели: – насърчаването на биологичното разнообразие да се направи обща цел на ОСП; – да се намали драстично употребата на пестициди, да се забранят без изключение вредните пестициди и да се преразгледат критериите за допустимост; – да се насърчава структурното разнообразие в селскостопанските ландшафти; – да се намали ефективно количеството на хранителните вещества (напр. „Натура 2000“); – да се създадат ефективно защитени зони (например Рамковата директива за водите); – да се засилят научните изследвания и мониторингът и да се подобри образованието.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international