Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа

Manuela RIPA
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Нуждаем се от насекоми за нашите екосистеми и за да гарантираме продоволствената сигурност. Комисията трябва да приеме законодателство за поддържане и подобряване на местообитанията за насекомите като показатели за непокътната околна среда. За да се подобри осезаемо естествената основа за живот, призоваваме за задължителни цели: – насърчаването на биологичното разнообразие да се направи обща цел на ОСП; – да се намали драстично употребата на пестициди, да се забранят без изключение вредните пестициди и да се преразгледат критериите за допустимост; – да се насърчава структурното разнообразие в селскостопанските ландшафти; – да се намали ефективно количеството на хранителните вещества (напр. „Натура 2000“); – да се създадат ефективно защитени зони (например Рамковата директива за водите); – да се засилят научните изследвания и мониторингът и да се подобри образованието.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now