Πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες! Προστασία της βιοποικιλότητας και βελτίωση των οικοτόπων για τα έντομα στην Ευρώπη.

Manuela RIPA
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Τα έντομα είναι αναγκαία για τα οικοσυστήματά μας και για την επισιτιστική ασφάλεια. Η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει νομοθεσία για τη διατήρηση και τη βελτίωση των οικοτόπων για τα έντομα ως δεικτών ενός περιβάλλοντος που δεν έχει υποστεί ζημία Για να βελτιωθούν ουσιαστικά οι φυσικοί βιοτικοί μας πόροι, ζητούμε τον καθορισμό στόχων δεσμευτικού χαρακτήρα ώστε: - να γίνει η προώθηση της βιοποικιλότητας γενικός στόχος της ΚΓΠ· - να μειωθεί δραστικά η χρήση φυτοφαρμάκων, να απαγορευθούν όλα ανεξαιρέτως τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα και να επανεξεταστούν τα κριτήρια αδειοδότησης· - να προαχθεί η διαρθρωτική ποικιλομορφία των γεωργικών τοπίων· - να μειωθεί αποτελεσματικά η χρήση θρεπτικών ουσιών (π.χ. Natura 2000)· - να δημιουργηθούν αποτελεσματικές προστατευόμενες περιοχές (π.χ. οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα)· - να ενισχυθεί η έρευνα και η παρακολούθηση και να βελτιωθεί η εκπαίδευση.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international