Insalvaw in-naħal! Il-ħarsien tal-bijodiversità u t-titjib tal-ħabitats għall-insetti fl-Ewropa

Manuela RIPA
Petition is directed to
Kummissjoni Ewropea
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

L-insetti neħtiġuhom għall-ekosistemi tagħna u biex niżguraw is-sigurtà alimentari. Jeħtieġ li l-Kummissjoni tadotta leġiżlazzjoni li tħares u ttejjeb il-ħabitats għall-insetti bħala indikaturi ta’ ambjent b’saħħtu. Biex intejbu l-bażi naturali għall-ħajja b’mod evidenti nappellaw għal miri obbligatorji: — biex il-promozzjoni tal-bijodiversità ssir għan ġenerali tal-PAK; — biex jinqata’ l-użu tal-pestiċidi, jiġu pprojbiti l-pestiċidi dannużi mingħajr eċċezzjoni u ssir riforma tal-kriterji tal-eliġibbiltà; — biex tiġi promossa d-diversità strutturali fil-pajsaġġi agrikoli; — biex in-nutrijenti jitnaqqsu b’mod effettiv (pereżempju n-netwerk Natura 2000); — biex jinħolqu żoni ta’ konservazzjoni b’mod effettiv (pereżempju d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma); — biex jiġu intensifikati r-riċerka u l-monitoraġġ u tissaħħaħ l-edukazzjoni.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now