Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a skvalitnenie biotopov hmyzu v Európe

Manuela RIPA
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Hmyz je potrebný pre naše ekosystémy a na zabezpečenie potravy. Komisia musí prijať právne predpisy na zachovanie a skvalitnenie jeho biotopov, keďže je ukazovateľom nepoškodeného životného prostredia. Žiadame prijatie nasledujúcich záväzkov s cieľom preukázateľne zlepšiť prirodzené základné podmienky pre život: – zaradenie podpory biodiverzity medzi hlavné ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky, – výrazné obmedzenie používania pesticídov, zákaz škodlivých pesticídov bez výnimky a zreformovanie kritérií pre získanie povolenia na používanie pesticídov, – podpora štrukturálnej diverzity v poľnohospodárskych krajinných oblastiach, – účinné zníženie obsahu pridaných živín (napr. sústava Natura 2000), – účinné zriadenie chránených oblastí (napr. rámcová smernica o vode), – zintenzívnenie výskumu a monitorovania a tiež zlepšenie vzdelávania.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now