Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi

Manuela RIPA
Petition is directed to
Evropska komisija
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Žuželke so potrebne za naše ekosisteme in za zagotovitev prehranske varnosti. Komisija mora sprejeti zakonodajo za ohranitev in izboljšanje habitatov za žuželke kot pokazatelje nepoškodovanega okolja. Da bi opazno izboljšali naravno osnovo za življenje, pozivamo k naslednjim obveznim ciljem: – spodbujanje biotske raznovrstnosti kot krovnega cilja skupne kmetijske politike; – drastično zmanjšanje uporabe pesticidov, prepoved škodljivih pesticidov brez izjem in reforma meril za upravičenost; – spodbujanje strukturne raznolikosti v kmetijskih pokrajinah; – učinkovito zmanjšanje vsebnosti hranil (npr. Natura 2000); – učinkovito določanje ohranitvenih območij (npr. okvirna direktiva o vodah); – okrepitev raziskav in spremljanja ter izboljšanje izobraževanja.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now