Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie

Manuela RIPA
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Potrzebujemy owadów dla naszych ekosystemów i w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Komisja powinna przyjąć przepisy służące utrzymaniu i poprawie stanu siedlisk owadów jako wskaźników niezdegradowanego środowiska. W celu doprowadzenia do widocznej poprawy naturalnych źródeł pożywienia wzywamy do wyznaczenia obowiązkowych celów w zakresie: – przyjęcia wspierania różnorodności biologicznej za jeden z ogólnych celów WPR; – radykalnego ograniczenia stosowania pestycydów, wprowadzenia bezwzględnego zakazu stosowania szkodliwych pestycydów i reformy kryteriów kwalifikowalności; – promowania różnorodności strukturalnej krajobrazów rolniczych; – skutecznego ograniczenia dopływu składników pokarmowych (np. Natura 2000); – skutecznego ustanowienia obszarów ochrony (np. w zakresie ramowej dyrektywy wodnej); – intensyfikacji badań naukowych i monitorowania oraz poprawy edukacji.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now