Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie

Petitioner
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in European Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Potrzebujemy owadów dla naszych ekosystemów i w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Komisja powinna przyjąć przepisy służące utrzymaniu i poprawie stanu siedlisk owadów jako wskaźników niezdegradowanego środowiska. W celu doprowadzenia do widocznej poprawy naturalnych źródeł pożywienia wzywamy do wyznaczenia obowiązkowych celów w zakresie: – przyjęcia wspierania różnorodności biologicznej za jeden z ogólnych celów WPR; – radykalnego ograniczenia stosowania pestycydów, wprowadzenia bezwzględnego zakazu stosowania szkodliwych pestycydów i reformy kryteriów kwalifikowalności; – promowania różnorodności strukturalnej krajobrazów rolniczych; – skutecznego ograniczenia dopływu składników pokarmowych (np. Natura 2000); – skutecznego ustanowienia obszarów ochrony (np. w zakresie ramowej dyrektywy wodnej); – intensyfikacji badań naukowych i monitorowania oraz poprawy edukacji.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now