Red bierne! Beskyttelse af biodiversitet og forbedring af levesteder for insekter i Europa

Manuela RIPA
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vi har brug for insekter af hensyn til vores økosystemer og for at garantere fødevaresikkerheden. Kommissionen er nødt til at vedtage lovgivning for at bevare og forbedre levestederne for insekter som indikatorer for et ubeskadiget miljø. For at kunne påvise en forbedring af det naturlige grundlag for liv opfordrer vi til opstilling af obligatoriske mål: - at gøre fremme af biodiversitet til et overordnet mål for den fælles landbrugspolitik - at skære markant ned på brugen af pesticider, forbyde skadelige pesticider uden undtagelse og revidere kriterierne for støtteberettigelse - at fremme den strukturelle mangfoldighed i landbrugslandskabet - at sikre en reel nedbringelse af næringsstoftilførslen (f.eks. Natura 2000) - at sikre en reel oprettelse af bevaringsområder (f.eks. vandrammedirektivet) - at intensivere forskning og overvågning og forbedre uddannelse.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now