Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas

Manuela RIPA
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Me vajame putukaid oma ökosüsteemi toimimiseks ja toiduga kindlustatuse tagamiseks. Komisjon peab vastu võtma õigusaktid, mille abil säilitatakse ja parandatakse putukate elupaikaide olukorda. Elupaikade olukord näitab keskkonnale tekkinud kahju taset. Elu loomuliku aluse märgatavaks parandamiseks kutsume üles püstitama kohustuslikud eesmärgid: – muuta elurikkuse edendamine ühise põllumajanduspoliitika üldiseks eesmärgiks; – vähendada oluliselt pestitsiidide kasutamist, keelustada ilma eranditeta kahjulikud pestitsiidid ja reformida kõlblikkuskriteeriume; – edendada struktuurilist mitmekesisust põllumajandusmaastikel; – vähendada tõhusalt toitainete kasutamist (nt Natura 2000); – luua tõhusalt kaitsealasid (nt veepoliitika raamdirektiiv); – tõhustada teadusuuringuid ja järelevalvet ning tõsta teadlikkust.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now