Rädda bina! Skydd av biologisk mångfald och bättre livsmiljöer för insekter i Europa

Manuela RIPA
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vi behöver insekter för våra ekosystem och för att säkra vår livsmedelsförsörjning. Kommissionen måste anta lagstiftning för att bevara och förbättra livsmiljöerna för insekter som indikatorer på en oskadad miljö. För att märkbart förbättra våra naturliga livsförutsättningar efterlyser vi obligatoriska mål: – Göra insatser för biologisk mångfald till ett övergripande mål för den gemensamma jordbrukspolitiken. – Kraftigt minska användningen av bekämpningsmedel, förbjuda skadliga bekämpningsmedel utan undantag och reformera kriterierna för stödberättigande. – Främja den strukturella mångfalden i jordbrukslandskapen. – Effektivt minska halten näringsämnen (t.ex. Natura 2000). – Effektivt inrätta bevarandeområden (t.ex. vattendirektivet). – Intensifiera forskning och övervakning och förbättra utbildningen.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now