Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā

Manuela RIPA
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Kukaiņi ir vajadzīgi mūsu ekosistēmām un pārtikas nodrošinājuma panākšanai. Komisijai ir jāpieņem tiesību akti, lai saglabātu un uzlabotu kukaiņu dzīvotnes kā nebojātas vides pazīmi. Lai uzskatāmi uzlabotu dabiskos dzīves apstākļus, mēs aicinām izvirzīt obligātus mērķus: - noteikt, ka bioloģiskās daudzveidības veicināšana ir viens no KLP vispārējiem mērķiem; - krasi samazināt pesticīdu izmantošanu, bez izņēmumiem aizliegt bīstamus pesticīdus un pārskatīt atbilstības kritērijus; - veicināt lauksaimniecības ainavu strukturālo daudzveidību; - efektīvi samazināt barības vielu daudzumu (piemēram, Natura 2000); - efektīvi noteikt aizsargājamās teritorijas (piemēram, Ūdens pamatdirektīva); - pastiprināt pētniecību un uzraudzību un uzlabot izglītību.

Thank you for your support, Manuela RIPA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now